PCOB Langedijk PCOB Langedijk
Op de bijeenkomst van PCOB Langedijk, maandag 17 december ruim een week voor de Kerst, zal de heer Han Ellermeijer een presentatie met digitale hulpmiddelen geven over Iconen. Nadat hij eerst iets vertelt over de geschiedenis van de iconen, laat hij u zien op welke manier iconen worden gemaakt. Daarna zal hij u iets vertellen over diverse soorten iconen en hun symboliek, maar ook over de visie die achter diverse kleuren schuil gaat. Zo heeft elke kleur een diepere betekenis. Tevens zal hij de gedachte die achter de iconen schuil gaat proberen uit te leggen, zoals diverse Bijbelse verhalen, maar dan gezien door de ogen van de icoonschilders.
Entree inclusief koffie/thee € 2.
Als PCOB lid, maar ook als belangstellende, bent van harte welkom op maandag 17 december 14.00 uur in Trefpunt, Dorpsstraat 41, Broek op Langedijk.
terug