PCOB Langedijk PCOB Langedijk
Op maandag  21 oktober wordt u door de heer John Stuart, Landschap Noord-Holland, aan de hand van lichtbeelden meegenomen langs de natuurgebieden in de omgeving, zoals: de duinen, de veenweidegebieden, eendenkooien en het waddengebied. Speciale aandacht krijgen de weidevogels zoals kievit, grutto en tureluur. De lezing toont aan dat Noord-Holland bijzonder afwisselend is qua landschapstypen én dat er veel bijzondere landschapselementen zijn. Entree inclusief koffie/thee en koekje € 2.  PCOB en KBO leden, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom op maandag  21 oktober 14.00 uur in Trefpunt, Dorpsstraat 41A in  Broek op Langedijk
terug