Profielschets predikant Profielschets predikant
Wij zoeken een predikant die ons voorgaat in het spellen van de Bijbelse verhalen, zodat deze Bijbelse boodschap betekenis krijgt voor het dagelijkse leven. Eredienst is de kern van onze geloofsgemeenschap. Wij vragen van de voorganger kennis en kunde van liturgie om met ons te zoeken naar vernieuwing met behoud van het vertrouwde. 

Wij zoeken een predikant die het pastorale werk zelf ter hand neemt  en daarnaast gemeenteleden stimuleert en begeleidt in het onderlinge bezoekwerk. Wij zoeken een predikant die naast een uitvoerende rol ook een ondersteunende en coachende rol kan vervullen. 

Wij zoeken een predikant die met ons  op zoek gaat  naar nieuwe manieren om kerk- en geloofsgemeenschap aantrekkelijker te maken voor jeugd en jongeren en hun ouders. 

Tijdsbesteding 
De Ontmoetingskerk heeft twee predikantsplaatsen. Dit betekent dat beide predikanten twee keer per maand voorgaan. In onze vergrijsde gemeente zal het pastoraat de nodige tijd vragen. Daarnaast zal er voor de nieuwe predikant nadrukkelijk tijd en ruimte zijn om beleid te maken op het gebied van jeugdwerk en om dit uit te voeren. 
Wij vragen het nodige en doen dit omdat wij ook het nodige te bieden hebben. Ruim 380 vrijwilligers voeren een of meerdere taken uit. Wij weten ons gezegend met een flinke groep jonge gemeenteleden die actief zijn en hun verantwoordelijkheid in het jeugdwerk nemen. Samenwerking is wat wij vragen en wat wij ook bieden. De beschikking over twee predikantsplaatsen biedt  de mogelijkheid  tot specialisatie. 
terug