Algemene informatie

Op 11 februari 2010 zijn de Gereformeerde kerk Heerhugowaard en de Hervormde gemeente Heerhugowaard-Veenhuizen middels een fusie aan elkaar toevertrouwd en vormen zij de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Op zondag komen we als gemeente bij elkaar in de Ontmoetingskerk, Middenweg 168. 
De dienst is om 10.00 uur
Tijdens de dienst is er kinderoppas en kindernevendienst in "De Brink", achter de kerk. Na de kerkdienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en vooral: elkaar te ontmoeten! 
De commissie zangdiensten verzorgt vijf keer per jaar een zangdienst, die om 19.00u. begint.

Maandelijks wordt er tijdens de dienst Jeugdkerk (voor jeugd vanaf het voortgezet onderwijs) gehouden in de Tempel (zie Jeugdwerk). In principe is dit op de derde zondag van de maand, maar kijk voor de zekerheid vooraf even in ons kerkblad OP WEG of op de 'Agendapagina' op deze site.Taakgroep Vieren

 
Kerkdiensten luisteren

U kunt de kerkdiensten rechtstreeks meeluisteren of later afluisteren via www.Kerkomroep.nl
Door te klikken op de volgende link komt u rechtstreeks op de goede site:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763

Ook kunt u hier eerdere diensten downloaden en bewaren op uw computer.

 
Zingen bij de cantorij

Elke donderdagavond van 19.45 – 21.45 uur oefent de cantorij in de Ontmoetingkerk.
Onder leiding van de cantor Coby Moens en pianiste Ina Terpstra studeren wij liederen in voor gewone en bijzondere kerkdiensten. Op hoogtijdagen w.o.  Kerst, Pasen, Pinksteren en de Gedachteniszondag vormt de cantorij een belangrijk onderdeel van de viering.
Ook in gewone vieringen verleend de cantorij graag haar ondersteunende functie naar de gemeente toe;  zoals in het lied van de week, een antifoon bij de psalm van de zondag, een meerstemmig couplet van een bekend lied,  gezongen avondmaalsliturgie of samen met de gemeente een canon zingen.
Eenmaal per maand,  op de eerste donderdag van de maand is er gelegenheid voor belangstellende gemeenteleden die graag zingen of dat leuk vinden om samen met de cantorij nieuwe liederen in te zingen.  Het nieuwe liedboek vormt een onuitputtelijke bron van liederen en teksten die ons in deze tijd kunnen inspireren. Tijd: elke eerste donderdagavond van de maand van 19.45-20.45 uur.
Hebt u wel eens overwogen om met de cantorij mee te zingen? Zet de stap.
U bent van harte welkom.
 
De cantorij.
 

Gerrit Snijders