Recht en gerechtigheid, liefde en ontferming (deel 3)

Recht en gerechtigheid, liefde en ontferming (deel 3)
Wat betekenen deze woorden nu voor ons Rob en Els. Op 17 mei 2020 sprak onze dominee Henco van Capelleveen over de 10 woorden aan ons gegeven in Exodus.
Voor het vervolg, kijk op pagina:
ORGANISATIE>DIACONIE
terug