Rekeningwijziging

Rekeningwijziging
Enige tijd geleden is het banknummer van de Protestantse Gemeente te Heerhugowaard gewijzigd. Hierover is bericht in ‘Op Weg’.

We constateren dat nog veel gemeenteleden hun periodieke bijdragen en/of giften overmaken op de oude bankrekening met nummer: NL73FVLB0699745160. Tot nu toe worden deze bedragen automatisch doorgesluisd naar het nieuwe rekeningnummer.
Deze service van de bank eindigt per 1 december 2019.

Wij vragen u dan ook om het rekeningnummer in uw bankadministratie zo spoedig mogelijk te wijzigen.
Het nieuwe nummer is NL81RABO0373721749

Bij voorbaat onze dank
Piet Jacob Olie (bijdrage administrateur CvK)
Gerard Alders (penningmeester CvK)
terug