Renovatie kerkruimte april 2021

Renovatie kerkruimte april 2021
Werk in uitvoering in de Ontmoetingskerk! Inmiddels is de renovatie weer een maand gevorderd.
Het gaat eigenlijk allemaal voorspoedig, het werk verloopt volgens schema.
Waarschijnlijk tot mei zullen de kerkdiensten daarom gehouden worden in de Exoduszaal van De Brink. Daar komen ook de online diensten vandaan. Een andere omgeving maar... met de vertrouwde orde van dienst en de bekende ambtsdragers. 
Goede diensten gewenst!

Een uitgebreide beschrijving, per 13 april, leest u als u op onderstaande knop drukt.
terug