Samen kerk zijn in 2019 en in de toekomst.

Samen kerk zijn in 2019 en in de toekomst.
Om dit mogelijk te maken hebben wij u nodig. Kerk zijn we samen. Om zo’n ideale kerk te kunnen zijn hebben we ook financiële middelen nodig. Met de actie Kerkbalans vragen wij straks ook bij u om een bijdrage. Een bijdrage om samen kerk te kunnen zijn. Om als kerk een geloofsgemeenschap te laten zijn waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen.
“Geef voor je kerk” is ook het landelijke thema voor de actie Kerkbalans 2019. Met de voorbereiding is alweer begonnen. En wij hopen dit jaar weer voldoende middelen/toezeggingen te krijgen om de begroting sluitend te krijgen. Hiervoor zal uw bijdrage, indien mogelijk, iets omhoog moeten. Meer hierover zal u in de folder bij actie Kerkbalans kunnen lezen.
Maar ook daarom is actie Kerkbalans. Om de kerk in financieel in balans te houden. En kerk zijn we samen, dus geef voor uw kerk in januari bij de actie Kerkbalans.
Siem Pols
College van Kerkrentmeesters
 
terug