donderdag 1 april 2021

Sociëteit De Brink

Locatie: 
 De Brink

Paasviering, kerkdienst, broodmaaltijd en lezing Dorcas
Mevrouw Hoogerhuis, Oudorp

De contributie bedraagt voor leden € 3,- en gasten betalen € 3,50.
Voor inlichtingen en vervoer kunt u bellen op woensdag van 18.00 - 20.00 uur met
Mw. Gerda Bakker, tel. 5713841 of
Mw. Anneke Kootstra, tel. 5710219.

Correspondentieadres:
Mw. W. Neefjes, voorzitter,
Vestdijklaan 8, 1703 SK

terug