Solidariteitskas 2018

Solidariteitskas 2018
Daarnaast is de Solidariteitskas er voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Dit noemen we het “Kansenfonds”.
Wij dragen aan de landelijke kas € 5,00 per belijdend lid af. Omdat niet iedereen in de omstandigheid verkeert naast de Actie Kerkbalans nog meer bij te dragen vragen wij ook u om solidariteit. Daarom doen wij een beroep op u om €10,00 over te maken.
In onze vergadering van 2 oktober 2018 bleek, dat wij tot op heden nog niet de beoogde hoeveelheid bijdragen van u hebben ontvangen. Voor ons reden te meer om u te vragen, voor zover u het vergeten bent of het inlegvel gemist hebt, om uw bijdrage alsnog over te maken. Dat kan op bankrekeningnummer: NL 81 RABO 0373721749 op naam van Protestantse Gemeente te Heerhugowaard. Graag er bij vermelden: Solidariteitskas.
Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank.
Namens het CvK,
Henk Jonkvorst
terug