Steunpunt Verlies en Rouw Steunpunt Verlies en Rouw
Op 18 april is het thema: zingeving en rouw. Zingeving is, zeker in relatie tot de dood van een dier-bare, een moeilijk woord. Want kun je daar zin uit halen? Zingeving gaat vooral over betekenis geven: niet zozeer de waaromvraag maar het gaat meer over hoe je weer betekenis kunt geven aan je leven nu je geliefde er niet meer is. Wie ben ik zonder die geliefde ander? Een thema zonder pasklaar antwoord maar een aanzet tot een zoektocht. Fijn als we elkaar hierin kunnen ondersteunen. In de lange koude winter en zo vlak voor Valentijnsdag waarin de reclames gaan over liefde en vreugde, kan het gemis extra voelbaar zijn. Het kan dan fijn zijn om in een passende omgeving uw dierbare te gedenken.

Op 16 mei is het thema ‘veranderende relaties’.
Wanneer je een dierbare hebt verloren dan veran-dert vaak ook de relatie met mensen om je heen. Soms omdat niet iedereen begrijpt wat jij door-maakt, of omdat men niet weet wat te zeggen. Daardoor kun je je eenzaam voelen. Of jullie deden voorheen leuke dingen met een bevriend stel maar dat gebeurt nu niet meer nu je partner er niet meer is. We praten hierover met elkaar en delen ervaringen.

Het Steunpunt is een initiatief van aandachtscentrum de Zwaan. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders.
We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een thema. De middagen duren tot 16.30 uur. Ons adres: Luttik Oudorp 93 in Alkmaar. (in het gebouw van de Steiger)
We vragen een bijdrage van € 5.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen die elke maand uitkomt dan kunt u zich opgeven
op https://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw
Verdere informatie bij Marja Ligterink:
06-30 08 86 10. 
terug