Steunpunt Verlies en Rouw Steunpunt Verlies en Rouw
Het verdriet en de rouw om het verlies van iemand om wie je geeft, was voor anderen vaak weinig zichtbaar. De lockdown maakte dat het rouwen vaak in eenzaamheid en afzondering moest gebeuren. 
Het is echter belangrijk dat mensen een plek hebben waar ze hun verdriet en zorgen met elkaar te kunnen delen.

Het Steunpunt Verlies en Rouw van Stichting de Zwaan is al jaren een plek waar lotgenoten hun ervaringen met verlies en rouw met elkaar kunnen delen.
Mensen ervaren de middagen als een plek om op adem te komen en vinden de ruimte om hun verdriet en andere emoties, met elkaar te delen. Emoties of gedachten waarvan je dacht dat alleen jij die zo ervaart, worden herkend in het lotgenotencontact. In de reacties van bezoekers wordt de warmte en de verbinding en de ruimte die ze voelen keer op keer genoemd.

Het Steunpunt geopend van 14.00 uur tot 16.30. Het eerste half uur is inloop met koffie en thee. En vanaf 14.45 uur besteden we gezamenlijk aandacht aan een thema. Vanaf september zullen de thema’s opgebouwd zijn rond herinneren, het hervinden van veerkracht, omgaan met rouw in aanloop naar en tijdens de feestdagen, sociale contacten, en zingeving. De middagen worden begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. Het adres is Aanloophuis de Steiger, Luttik Oudorp 93, 1811 MV Alkmaar.

We kunnen voorlopig maximaal 10 mensen verwelkomen.  Wel graag even opgeven van te voren, want uiteraard willen we de coronaregels naleven (zoals de anderhalve meter maatregel)

Opgave bij  steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl
Ook kun je je hier opgeven als je de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Verdere info bij:
Marja Ligterink: tel 06-300 886 10
en
Eva Snieder: tel 06-114 456 37
 
terug