Stichting Zendingserfgoed

Stichting Zendingserfgoed
Kalender 2019
Stichting Zendingserfgoed wordt gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van donaties van instellingen en particulieren. Eén van de manieren waarop fondsen worden verkregen, is de uitgave van de Zendingserfgoedkalender.
Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK), die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven, voortgezet. In deze traditie staat de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal. De reacties op Zendingserfgoedkalender 2015 (afbeeldingen uit Egypte van dr. Farid Fadel), 2016 (Bijbelse schilderingen van de Jesus Mafa serie uit Noord Kameroen), en 2017 (kunst en kerk in Papoea, Indonesië) en 2018 (iconen en miniaturen uit de oriëntaals-orthodoxe kerken in Nederland) waren heel positief.

De Zendingserfgoedkalender 2019 wordt gesierd door afbeeldingen van geschilderde Bijbelverhalen in de Balinese wajang- of kamasan stijl. Een schilderstijl die teruggaat op de traditionele hofschilderkunst van het hindoeïstische Balinese rijk, zoals deze zich vanaf de 13e eeuw op dit eiland heeft ontwikkeld. Een minutieuze penseelstijl waarbij de weergave geheel in
de Balinese context wordt weergegeven met verwijzing naar natuur en cultuur.
De kalender geeft verder een introductie in de geschiedenis van Bali en gaat in op de belangrijke plek die het Hindoeïsme op Bali inneemt. Ook de geschiedenis van de zending en de betrekkelijk kleine christelijke kerk op Bali wordt belicht.
U kunt de kalender voor € 9,00 bestellen via onze website. Commissies en diaconieën betalen bij bestellingen vanaf 10 stuks slechts € 6,00 per kalender.
Alle informatie vindt u op de website: www.zendingserfgoed.nl
Hylkje Steensma,
secretaris Stichting Zendingserfgoed
terug