Terugblik Kerststallententoonstelling

Terugblik Kerststallententoonstelling
Naast bewondering voor de kerststallen ontstonden mooie gesprekken over tradities rond-om het kerstgebeuren. Herkenbaar voor velen uit de Rooms Katholieke traditie waren de gebruiken die hoorden bij de kerststallen. Hoe zij als kinderen de drie koningen elke dag vanuit een uithoek in het huis richting de stal mochten verplaatsen tot die eindelijk op 6 januari hun bestemming bereikten. Ze mochten één dag bij de kribbe staan voordat die werd opgeruimd.
En hoe het kindje Jezus in de kerstnacht in de kribbe gelegd werd. Soms lag hij daar almaar met het gezicht naar beneden.
De protestantse traditie kende weinig stallen, maar wel het kerstfeest van de zondagsschool met de onvergetelijke van der Hulstboekjes en een grote sinaasappel.
Ook ontroerende verhalen hoorden we. Zoals een oude meneer, die vertelde dat hij zijn kerststalletje nu op schaal aan het vergroten was. Die grote stal krijgt komende week een plaatsje in het tehuis waar zijn dementerende vrouw nu woont.
Veel bezoekers bewonderden ook het stijlvolle interieur van de kerk en de mooie ruime zalen van de Brink. Kortom: naar ons idee een groot succes.
Wij willen iedereen die belangeloos meegewerkt heeft aan het welslagen van deze tentoonstelling heel hartelijk bedanken!
En vooral de heer Jo Mensen, die zo enthousiast een deel van zijn verzameling in onze kerk kon laten zien.
Taakgroep Zin in Heerhugowaard
 
terug