Toelichting collecte 4 oktober

Toelichting collecte 4 oktober
Deze week wordt de verwoestende impact van de Covid-19 lockdowns op de allerarmste gemeenschappen ter wereld pijnlijk duidelijk. We ontvangen een aantal nieuwe verzoeken om hulp van mensen die we al kennen en vertrouwen en die geweldig werk doen met enkele van de meest kwetsbare kinderen ter wereld - wezen, straatkinderen, mensen met hiv en mensen die op allerlei manieren worden misbruikt en verwaarloost. Een van deze groepen, die met zulke risicovolle kinderen werkt in een sloppenwijk in een van onze programmalanden, heeft ons zojuist deze boodschap gestuurd: "De meeste van de getroffen kinderen hadden vroeger voedsel, weliswaar weinig, door het informele werk van de verzorger. Dit is op dit moment niet mogelijk. Alleshulp zal nuttig zijn, aangezien kinderen dagenlang zonder voedsel zitten. Ze zullen waarschijnlijk van honger sterven. En de meesten leven met hiv en zijn de overlevenden van gender gerelateerd geweld. We betrekken de kinderen met veel virtuele psychosociale ondersteuning, maar onze inspanningen gaan nergens heen omdat ze de voeding missen. We reageren zo snel mogelijk op dit dringende verzoek - en andere soortgelijke - zonder de enorme taak te negeren om onze belofte aan de andere 1,6 miljoen kinderen die op Mary's Meals vertrouwen, na te komen. Voor ons zal er altijd ‘het volgende kind wachten’ en onze liefde voor dat kind betekent dat we nooit zullen rusten totdat we het hebben bereikt. Keer op keer zien we dat alle inspanningen om kinderen te helpen zich te ontwikkelen en aan armoede te ontsnappen zinloos zijn als we er niet eerst voor zorgen dat ze elke dag genoeg te eten hebben. Ik herinner me dat ik eens een school bezocht in een van de armste sloppenwijken van Haïti, waar we onlangs begonnen waren met het serveren van Mary's Meals en de muren van de klas waren versierd met posters die de kinderen hadden gemaakt om ons te verwelkomen. De een zei simpelweg ‘Voedsel maakt het beter’. We kunnen niet alles oplossen. Over zoveel van wat er in de wereld gebeurt, hebben we geen controle. Maar voor het armste kind maakt eten het altijd beter. Veel, veel beter. En het stelt hen ook in staat om vanaf die plek verder te reizen, zodat ook voor hen deze tijd van honger en lijden geen eindbestemming is.
Dank u, Magnus
terug