U2-ROCKDIENST IN MUZIEKTUIN SCHAGEN U2-ROCKDIENST IN MUZIEKTUIN SCHAGEN
Inhoudelijk zijn de liedjes van U2 sterk idealistisch van aard, waarbij duidelijk te merken is waar de bron ligt van de inspiratie: in het christelijk geloof. Hun teksten bevatten veel bijbelcitaten en gebedselementen. Dit bracht ‘rockdominee’ Jan Andries de Boer, predikant in Winkel, er al meer dan 13 jaar geleden toe de muziek van U2 in de kerk te brengen. Zijn eerste ‘U2-dienst’ vond in maart 2006 plaats in Broek op Langedijk, waar hij toen dominee was. De dienst trok sterk de aandacht en De Boer werd vervolgens overal in Nederland uitgenodigd om U2-diensten te houden. Al gauw werd de disco-installatie ingeruild voor een echte band. Na een paar jaar samen te hebben gewerkt met U2NL werkt hij intussen al tien jaar samen met U2two. Hun eigen versie van ‘One’ is op YouTube wereldwijd al 4,5 miljoen keer bekeken.
Een dienst op een ponton in een gracht van Sneek ter gelegenheid van de Sneekweek was in 2017 de eerste keer dat De Boer en U2two midden in de stad een dienst hielden. De dienst was georganiseerd door de gezamenlijke kerken daar en trok zo’n 1000 enthousiaste bezoekers. Ook zijn ze al diverse keren op Terschelling geweest ter gelegenheid van het Oerol-festival.
De dienst waarmee ze naar Schagen komen is een nieuwe, die op 8 juni in première gaat in Veenklooster en waarmee ze op 16 juni op Oerol zullen staan en op 11 augustus in Sneek. Het is de zesde compleet nieuwe U2-dienst sinds De Boer ermee begon. Hij heet ‘Vision over Visibility II – En toch...’. Het is een soort vervolg op de derde dienst, die ‘Vision over
Visibility’ heette, naar een zinsnede uit een U2-song uit 2009. ‘Vision over Visibility’ is een oproep om bij het maken van onze keuzes het visioen te laten gaan vóór het nu waarneembare. Sinds 2010 is dat wat we in de wereld waarnemen er niet beter op geworden.
Het geweld is toegenomen, in de samenleving raken groepen steeds meer van elkaar verwijderd en bijna iedereen is ervan overtuigd dat we steeds heftiger weer zullen gaan krijgen als het roer niet flink omgaat. Maar of dit ook zal gebeuren is de vraag en het aantal mensen dat daar niet in gelooft neemt toe. Dat dit ook een wissel trekt op je geloofsvertrouwen was wat U2 betreft al te merken op hun vorige album ‘Songs of Innocence’. Het nieuwe werk op ‘Songs of Experience’ is een poging om de moed erin te houden of deze te hervinden. Het is nu nog nodiger dan ooit om te blijven dromen - van
dingen die kunnen. En dat wel degelijk in de kracht van het geloof. En dat is dan ook de boodschap van deze nieuwe dienst, die gezamenlijk wordt georganiseerd door de protestantse gemeenten van Winkel, Schagen, Zijpe, Krabbendam, Harenkarspel en Callantsoog. Er is een collecte. De toegang is vrij.
Zondag 7 juli, 19:00
Muziektuin, Loet 10, Schagen
terug