Uitnodiging

Uitnodiging
Ten eerste dat ze Jezus van harte willen volgen. En ten tweede dat ze op de een of andere manier vastzitten aan het kijken naar porno of seksverslaafd zijn. Ze merken ook hoeveel dat kapotmaakt in henzelf en in hun relatie. Maar het lukte hen niet om er zelf mee af te rekenen. In deze groep leren ze stap voor stap om vrij te worden van hun verslaving. Daarbij ondersteunen en bemoedigen ze elkaar. Op zaterdag 11 mei is er een toerustingsdag waarin wordt uitgelegd hoe de groep werkt, en hoe een gemeente een veilige plek kan bieden aan mannen om hiervan vrij te worden. En er is speciaal aandacht voor de impact op de relatie van iemand die vastzit aan zijn verslaving.

Voor wie is deze dag?
 •  voor iedereen die meer wil weten over deze groepen waar mannen vrij willen worden van hun porno- of seksverslaving;
 • voor leiders en (ex-)deelnemers van de bestaande groepen;
 • voor iedereen die belangstelling heeft om deel te nemen aan een groep;
 • voor leiders van een kerkelijke gemeente en mensen van pastorale teams die willen nagaan hoe ze als gemeente een veilige plek voor mannen kunnen bieden, en die misschien een groep willen starten;
 • voor hulpverleners die mannen of vrouwen in hun praktijk hebben waar deze problematiek op persoonlijk of relationeel gebied aan de orde is.
Wat kunt u verwachten op deze dag?
 • Uitleg over doel en opzet van de groepen;
 • Persoonlijke verhalen van mannen over hun proces van vrij worden;
 • Anita van Beem zal ingaan op het effect van iemands verslaving op zijn relatie, en de weg naar herstel van vertrouwen.
 • Informatie over de nieuwe groep in Zaandam die in januari is gestart;
 • Hoe start er een nieuwe groep? Welke rol speelt een kerk of gemeente daarin?
 • Bij alle onderdelen is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze dag te zijn. Op de website www.lwnederland.nl staat meer informatie over deze dag, en kunt u zich aanmelden. Voor verdere vragen: stuur een email naar  
Datum: Zaterdag 11 mei 2019
Plaats: Zaankerk, Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Tijd: registratie, koffie 9.30 uur start programma 10.00 uur einde programma ca 15.30 uur
Kosten: 25,-- per deelnemer. Dit is inclusief koffie/thee en een lunch. Elke deelnemer krijgt een reader.
Aanmelding: Via de website van Levend Water Nederland, www.lwnederland.nl
Als u met meerdere personen komt: het is de bedoeling dat ieder zich persoonlijk opgeeft.
Bevestiging: Na aanmelding sturen we een email, met daarin de routebeschrijving en gegevens over de betaling van de deelnemersbijdrage.

De interactieve lezing van Anita van Beem gaat over:
Verslaafd zijn aan seks en/of porno heeft niet alleen gevolgen voor jezelf, maar ook voor je (toekomstige) partner en jullie relatie. Gevolgen die helaas niet zomaar verdwijnen op het moment dat jij de moed hebt om je verslaving aan te pakken en weer betrouwbaar te zijn. Wat zijn die gevolgen voor je partner en jullie relatie eigenlijk? Kun je iets doen om haar vertrouwen te herstellen? Hoe ga je om met haar boosheid, vragen, verdriet of zwijgen? Moet je echt over alles open zijn? Wat is de plek van intimiteit en seksualiteit? En kan het ooit nog goed komen?

Anita van Beem heeft het netwerk van Kostbaar Vaatwerk opgezet (www.kostbaarvaatwerk.nl). Ze schreef aan de hand van haar persoonlijke verhaal het boek ‘Zijn lust en mijn leven’ Kostbaar Vaatwerk biedt hulp, hoop en (h)erkenning aan vrouwen die een relatie hebben (gehad) met een man die porno- of seksverslaafd is of was, en aan echtparen die samen willen werken aan herstel na porno- of seksverslaving. Er zijn diverse activiteiten voor vrouwen, en de echtparendagen van Kostbaar Vaatwerk zijn zeer aan te bevelen voor mannen die met hun vrouw willen werken aan herstel van hun relatie.

Met vriendelijke groet,
Arjen van Essen Levend Water Nederland Falling Forward groepen
terug