Update Beeld & Geluid

Update Beeld & Geluid
Wat fijn dat we nu de gelegenheid hebben om niet alleen met geluid maar ook met beeld verbonden te zijn met de Ontmoetingskerk. Fantastisch dat een kleine, trouwe groep er zondags voor zorgt dat u de kerkdienst thuis of elders kunt meemaken.
Hoewel een aantal van u nu op zondag welkom is in de kerk, missen de meeste mensen de diensten en de contacten met andere gemeenteleden heel erg.
De mogelijkheid om thuis naar de kerkdiensten te kijken is een kleine pleister op die wond.
Zoals het er nu uitziet, zullen we het echter nog een poosje zo vol moeten houden…

Per 1 december jl. is het niet meer mogelijk om via de Kerkomroep naar de diensten te luisteren. Dit kan nu alleen nog via www.kerkdienstgemist.nl dit is met geluid én beeld!

Weet u trouwens dat er ook mogelijkheden zijn om de beelden niet alleen via uw telefoon, tablet of computer, maar ook op uw televisie te ontvangen? Zelfs zónder internet zijn er mogelijkheden.
Mocht u hierover of naar aanleiding van de overgang van Kerkomroep naar Kerkdienstgemist vragen hebben, wilt u dan met een van ons contact opnemen?

We wensen u veel kijk- en luisterplezier en moed om door deze nare tijd heen te komen.
Met vriendelijke groet,
Kees Bos: 06 - 160 45 152  
e-mail: keesbos@gmail.com
Maurits Visser: 06 - 463 40 203 (na 18:00)  
e-mail: maurits.visser1311967@ziggo.nl
 
terug