Vanuit de groep Beeld & Geluid

Vanuit de groep Beeld & Geluid
Beeld in De Brink
Binnen de taakgroep Zin in Heerhugowaard is behoefte aan een groot scherm voor de filmavonden.
De belangstelling voor deze avonden neemt toe. Een uitrolbaar projectiescherm en een vaste beamer aan het plafond zou hier het beste passen. Deze faciliteit is tevens goed bruikbaar voor diverse presentaties.
Vanuit de taakgroep De Brink ziet men graag een
beeldscherm in de foyer en in de grote zaal. Een beeldscherm in de foyer kan gebruikt worden voor
nieuwsberichten en het aangeven van diverse activiteiten in De Brink. Daar in de grote zaal regelmatig condoleances worden gehouden kan het scherm
goed gebruikt worden voor o.a. het vertonen van
foto’s. Bij het bepalen van een goede plek van de
schermen in De Brink zullen de gastheren en gastvrouwen worden betrokken.

Plannen en offerte
Inmiddels zijn in de groep B&G de plannen omtrent beeld in kerk en De Brink wel duidelijk. De plannen en met welk doel, worden besproken met het College van Kerkrentmeesters. Uiteraard ontbreekt bij dit overleg niet het bijbehorende kostenplaatje.

Buma/Stemrarechten
Inmiddels is duidelijk dat je voor alles wat je gebruikt op het gebied van radio, film, cd’s een licentie nodig hebt. In De Brink heeft men op dit moment een licentie voor radio en films, maar is er sprake van een achteraf betaling met administratieve rompslomp. Dat laatste willen we niet dus wordt onderzocht of het mogelijk is om met een jaarlijkse vaste bijdrage de benodigde licentiekosten af te dragen.

vanuit de groep Beeld & Geluid,
Diny Kotterer
terug