Vanuit de groep Beeld & Geluid

Vanuit de groep Beeld & Geluid
Beeld en geluid in de kerk en in De Brink
Ik wil u even bijpraten over de stand van zaken aangaande beeld in de kerk en in De Brink. 
U kunt dit bekijken op pagina: ORGANISATIE > KERKENRAAD
 
terug