Verbinding Verbinding
Een oude vrouw staart voor zich uit en tempert met haar hand het kaarslicht, terwijl de jongen achter haar zijn kaars bijhoudt om hem aan te steken. Het paneel is geschilderd in de stijl van Caravaggio, wiens werk Rubens in Italië had leren kennen. Kenmerkend daarvoor zijn de spannende lichteffecten en het ongepolijste realisme.
Rubens maakte dit schilderij niet voor de verkoop en hield het altijd bij zich. Waarschijnlijk gebruikte hij het als studiemateriaal voor de leerlingen in zijn atelier.

Een paar jaar geleden zag ik dit schilderij voor het eerst en het ontroerde me. Wat kijkt de jongen verwachtingsvol naar de oude vrouw en wat schijnt het licht práchtig op hun gezichten en handen…
In deze tijd van het jaar steekt u misschien ook wel kaarsen en waxinelichtjes aan voor wat extra licht. Niemand kan optimaal leven in het donker.
De jongen op het schilderij wil dat de oude vrouw (zou het zijn oma zijn?) deelt van het licht en kijkt verwachtingsvol naar haar op: zou het mógen? Als de vrouw het licht deelt, wordt het nóg lichter…
De jongen zoekt verbinding door zijn blik, maar ook door zijn lichaamstaal, door heel dicht bij de vrouw te komen. Hoopvol,  dat hij ook mag delen in het licht…
Natuurlijk is dit míjn interpretatie van het schilderij, u ziet er wellicht iets heel anders in. Zo gaat dat met kunst.

Het gaat in dit schilderij voor mijn gevoel ook om communicatie. De jongen communiceert met de oude vrouw door oogcontact te zoeken, maar communicatie kan ook door middel van taal, door gedrag (houding, gebaren, gezichtsuitdrukkingen, zwijgen), door radio en televisie, door muziek, via kranten, tijdschriften. En ‘last but not least’ via de digitale wereld: websites, Facebook, Instagram, Twitter en wat al niet meer. Het is onmogelijk níet te communiceren…

Binnen de taakgroep Communicatie hebben we, op verzoek van de kerkenraad, de laatste maanden een begin gemaakt met het herstructureren van de website en de Facebookpagina van de Ontmoetingskerk. De eerste resultaten zijn zichtbaar, een aantal pagina’s is nog in onderhoud, staat nog in de steigers.
Via het kerkblad Op Weg, het Mededelingenblad, de website, Facebook en andere media zoeken we verbinding. Communiceren doe je sámen, dat is niet alleen het werk van redacties. Het Latijnse woord communicare slaat daarop, het betekent ‘iets gemeenschappelijk maken’.
Dus déél de berichten die u van belang vindt! Als u kopij aanlevert bij het kerkblad via   stuurt u het dan gelijktijdig naar de website en Facebook? Voor gemeenteleden: de adressen vindt u op de gele adressenlijst die jaarlijks bij Op Weg wordt verspreid. Ook kunt u mailen naar De redactie beoordeelt dan of uw kopij kan worden geplaatst.

Met diverse taak-en werkgroepen zijn en gaan we in gesprek om te inventariseren wat de wensen en verwachtingen zijn en om hen te informeren over het gebruik van de huidige communicatiemiddelen binnen de Ontmoetingskerk. Mocht u op dit gebied iets aan me kwijt willen, dan kunt u me bereiken via


Met vriendelijke groet,
Nel Huibers-Kouwen
Coördinator Communicatie

 
terug