Verkoop kerk Stationsweg

Verkoop kerk Stationsweg
Na de fusie, in 2010, van de Nederlands Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk heeft de kerkenraad van de toen opgerichte Protestantse gemeente te Heerhugowaard besloten te gaan kerken in de Ontmoetingskerk aan de Middenweg. Tevens werd besloten de Exoduskerk en de kerk aan de Stationsweg (met de overige gebouwen op het complex) te verkopen. De Exoduskerk was al snel verkocht. De locatie aan de Stationsweg werd echter nog gebruikt voor diverse aan de kerk gelieerde activiteiten. Na de forse verbouwing in 2014/2015 van Ontmoetingscentrum De Brink, gelegen achter de Ontmoetingskerk, konden alle kerkelijke activiteiten naar de Middenweg worden verplaatst en was de locatie aan de Stationsweg niet meer nodig.
Ondertussen had de stichting Voedselbank Alkmaar e.o. aan de Stationsweg ruimte in de voormalige school gekregen om voedselpakketten uit te reiken aan inwoners van de gemeente Heerhugowaard. Begin 2016 kreeg de stichting Artotheek Heerhugowaard onderdak in de kerk en de benedenverdieping van de woning. De afspraak werd toen gemaakt dat, vanwege de voorgenomen verkoop, de artotheek hier tot uiterlijk 31 december 2021 gebruik van zou kunnen maken.
De inkomsten uit verhuur en bijdragen in de kosten van stroom en gas dekten echter bij lange na niet de kosten van het in stand houden van de gebouwen. Uit een in 2019 door een bouwkundig adviesbureau opgestelde rapportage is tevens geconcludeerd dat de verwachte onderhoudskosten voor de komende 20 jaar dusdanig hoog bleken te zijn dat het voor de Protestantse gemeente niet haalbaar was om dit complex nog langer in bezit te houden.
Aan het einde van 2019 is om die reden Kerkelijk Waardebeheer ingeschakeld. Dit bureau is gespecialiseerd in het adviseren van geloofsgemeenschappen bij vragen rondom de toekomst van hun kerkgebouw. Zij begeleiden de Protestantse gemeente nu in het verkoopproces.

Het perceel ligt op loopafstand van het winkelcentrum Middenwaard en dicht bij het NS-station. Mede daarom zijn er inmiddels constructieve gesprekken gevoerd met de burgerlijke gemeente betreffende het optimaliseren van de planologische mogelijkheden en een uitbreiding van de bestemming ten behoeve van wonen. Daarbij dient uiteraard rekening te worden gehouden met het feit dat het kerkgebouw en de begraafplaats zijn aangewezen als gemeentelijk monument, maar ook met de cultuurhistorische waarde van de woning.  

De ‘Kunstkerk’ zal tot eind juni 2022 nog actief zijn op de Stationsweg. Samen met de gemeente Dijk en Waard is men op zoek naar een geschikte locatie elders.

De Voedselbank zal begin mei aanstaande verhuizen naar Ontmoetingscentrum De Brink aan de Middenweg. De kerkenraad heeft hier ruimte aangeboden voor het wekelijks afgeven van voedselpakketten.

Voor meer vragen aangaande de verkoop kunt u contact opnemen met dhr. E. Lingeman van Kerkelijk Waardebeheer; e.lingeman@kerkelijkwaardebeheer.nl.

Bekijk het artikel zoals dat geplaatst is in het Noord-Hollands Dagblad. Klik op onderstaande knop. 
terug