Vervolg op Ouderen als schakels tussen generaties Vervolg op Ouderen als schakels tussen generaties

Dat is een document waarin je kunt aangeven wat je in de laatste levensfase wenst. Henco heeft een arts (gepensioneerd gemeentelid) en een jurist (ook gepensioneerd, familie van de arts) uitgenodigd om informatie te geven over dit onderwerp. Henco zal zelf de ethische kant voor zijn rekening nemen.  Het advies van Henco was : hoort, zegt het voort. Dus nodig gerust ook kennissen uit die geïnteresseerd zijn. Er zijn wel meer dergelijke bijeenkomsten maar die hebben naast informatie vaak ook een winstoogmerk. Deze middag zal gehouden worden op dinsdag 2 april om 14.30 in De Brink.

terug