Vieringen in de 40-dagentijd 10 maart

Vieringen in de 40-dagentijd 10 maart
“Steeds weer anders Zo vertrouwd als Hij mij is, zo vreemd blijft Hij mij, ik volg Hem, maar volgen kan ik Hem niet.”  
In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin.


Bij de schikking:
Op de tafel staan 8 vazen geschikt in een cirkel
De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde.
Op de 8ste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws.
Onderling zijn ze verbonden door klimopranken die zo samen een krans van solidariteit vormen.
In de vazen zijn bloemen van de cyclaam geschikt. De cyclaam duidt op vruchtbaarheid, bescherming, verlangen. 
terug