Vieringen in de 40-dagentijd 17 maart

Vieringen in de 40-dagentijd 17 maart
“Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen. Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand.” 

Bij de schikking:
Ook nu staan er weer 8 vazen. Dit keer geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. 
De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen van Jezus.
Er is de verheerlijking op de berg maar Jezus heeft nog een moeilijke weg te gaan. 
De Helleborus bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis. Een visioen van een nieuw begin...
terug