Vieringen in de 40-dagentijd 18 april

Vieringen in de 40-dagentijd 18 april
Bij de schikking:
Vandaag gebruiken we 7 vazen, 7 Is het getal van de volheid.
6 van de vazen staan in een cirkel en verwijzen naar de discipelen. 6 is ook het getal van de werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel van de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. De vaas in het midden wijst naar nederig kunnen zijn
terug