Vijfde Bloemschikking 40 dagentijd Vijfde Bloemschikking 40 dagentijd
.

Vijfde zondag 40-dagentijd.

De poort van deze vijfde zondag is bekleed met klimop en takken van de hazelaar. We gebruiken vaak klimop in de liturgische schikkingen. Het is een plant met meerdere betekenissen. Doordat het een altijd groene plant is staat het voor eeuwig leven, maar ook voor trouw en hoop, overwinning en kracht.
Maar vandaag is de betekenis “vertrouwen”. De hazelaar staat voor “wijsheid”, het is een “wijze boom”
De lezing van vandaag is voor de volwassendienst anders dan de het verhaal voor de kindernevendienst.

De kinderen luisteren naar een verhaal uit het boek Spreuken 1: 20 - 33.
Vrouwe Wijsheid wil dat de mensen naar haar luisteren maar zij doen dat niet, waardoor zij ongelukkig worden. Maar wie wel naar de Wijsheid luistert mag erop  vertrouwen om geen angst te hebben voor het kwaad.(vs. 33)

De lezing van onze dienst is uit Wijsheid van Ben Sira. Maar  ook hier komen we weer het woord vertrouwen tegen. Het vertrouwen op hun handen dat de ambachtslieden hebben om hun werk goed te doen.

We kijken uit naar wat de kinderen bij de poort mogen leggen 
terug