Voorkant Op Weg in januari Voorkant Op Weg in januari
Bij de omslag:
OP WEG GAAT OVER NAAR 2020
Overgang van 2019 naar 2020. Het oude jaar hebben we achter ons gelaten, wat vóór ons ligt, zien we nog niet… Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? 
 
terug