Voorlopige begrotingen

Voorlopige begrotingen
De voorlopige begrotingen, die op de Gemeenteavond zullen worden toegelicht, kunt u downloaden op de pagina's:
'ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS > FINANCIËN en WEBSHOP' en
'ORGANISATIE > DIACONIE > FINANCËN'
 
terug