Voortgang ‘kerk en de nieuwe privacywetgeving’ Voortgang ‘kerk en de nieuwe privacywetgeving’
Momenteel worden er nog veel mededelingen gedaan omtrent personen, zowel in de Op Weg (denk aan het lijstje van onze 78-plussers), als op het Mededelingenblad. Om te voorkomen dat we voor elk wissewasje toestemming moeten gaan vragen aan u als gemeentelid, wordt momenteel in de groep, die de privacy gaat regelen, nagedacht over een algemene toestemmingsbrief. In deze brief moet u wel kunnen aangeven waar u wel/niet in vermeld wilt worden en waar u wel/geen toestemming voor geeft. U hoort daar t.z.t. meer over.
Op de website zijn inmiddels persoonlijke gegevens verwijderd in de diverse publicaties. Daarnaast gaan we werken met een inlogcode voor bepaalde pagina’s van de website waarop persoonlijke gegevens voorkomen. Alles wat we doen leggen we vast in het privacyreglement, dat helder en transparant moet zijn, want het gaat erom dat we de privacy van de ander respecteren en beschermen.
Diny Kotterer
terug