Vrijwilligers gevraagd voor taalcafe AZC HHW!

Vrijwilligers gevraagd voor taalcafe AZC HHW!
Mensen komen op vrijwillige basis om met vrijwilligers het Nederlands te oefenen. Dit kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een spel, een onderwerp te bespreken, ervaringen uit te wisselen, maar ook de eerste woorden te leren door je voor te stellen. De vrijwilligers zijn vrij in de manier waarop zij dit willen doen. Er zijn verschillende materialen voor aanwezig.
Bij de bibliotheek in het centrum van Heerhugowaard wordt op de dinsdagavond en de vrijdagochtend een taalcafe gehouden waar ook de bewoners van het AZC naar toe kunnen gaan.

Belemmeringen bewoners AZC
Voor een aantal bewoners van het AZC HHW is dit te ver weg om deel te kunnen nemen. Het gaat hierbij met name om ouders met schoolgaande kinderen of zeer jonge kinderen, mensen die slecht ter been zijn of slecht kunnen zien. Of de bewoner kan niet fietsen en vaak zijn ook de weersomstandigheden een spelbreker.
Pilot Taalcafe AZC
Op 4 februari 2019  is er een pilot gehouden van het taalcafe op het AZC in de recratieruimte met behulp van de vrijwilligers van het taalcafe van de bibliotheek. 
De pilot was een groot succes en het is duidelijk dat het in een behoefte voorziet.
Alle 48 bewoners die op de hoogte waren zijn gekomen, 4 moesten naar een andere training en uiteindelijk hebben we met 6 vrijwilligers en 44 bewoners het taalcafe gedraaid. Zowel de bezoekers als de vrijwilligers waren enthousiast en gaven als feedback dat zij een taalcafe op het AZC vaker willen bezoeken.

Taalcafe op het AZC
De bibliotheek en het AZC willen het taalcafe als reguliere activiteit gaan aanbieden op het AZC.
Frequentie en locatie taalcafe AZC HHW
Elke maandag van 10:00 tot 11:30 uur in de recreatieruimte van het AZC.
Startdatum 
6-5-2019

Vrijwilligers gevraagd!
Voor dit taalcafe hebben we een pool van vrijwilligers nodig. Het is de bedoeling om vrijwilligers van de bibliotheek en van het AZC samen hiervoor in te zetten.
De medewerkers van het COA kunnen ook deelnemen als vrijwilliger.
Elke vrijwilliger bepaalt voor zichzelf hoe vaak hij wil deelnemen aan het Taalcafe.

Wilt u als vrijwilliger meedoen? 
Geef u dan op bij Mile Silic of uw contactpersoon bij het AZC.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)Programmabegeleider Mile Silic
Telefoon: 088 – 7158000
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Van Noortwijklaan 2, 1701BP
terug