Werkgroep Kindernevendienst Werkgroep Kindernevendienst

We 'vertalen' Bijbelse verhalen naar voor kinderen herkenbare situaties uit hun belevingswereld. Thema's als pesten, ziek en zeer, overlijden, geboorte, doop en trouwen komen aan de orde.

Feitelijk is de KND een “kweekvijver”, waarin we goodwill willen kweken, zodat kinderen betrokken zijn/blijven en op latere leeftijd actief blijven binnen de organisatie van de kerk, waar maatschappelijke zaken ook aan de orde gesteld kunnen worden.

De leiding, bestaande uit enkele enthousiaste gemeenteleden, gebruikt hiervoor verschillende methodes waaronder ‘Kind op zondag’. Een paar keer per jaar werkt de leiding van de KND samen met de kinderen aan speciale projecten zoals het Adventsproject, het kinderkerstfeest en het 40-dagenproject rond Pasen. Zie ook pagina:
Organisatie> Taakgroepen> Jeugdwerk

terug