Wijziging Reglement Begraafplaatsen Wijziging Reglement Begraafplaatsen


1e Wijziging op het

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE
BEGRAAFPLAATSEN VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEERHUGOWAARD

Artikel 11, lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
“2.       Op de overige dagen zijn de tijden van begraven en het
            bezorgen van as:
             - op werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur
             - op zaterdagen van 10:00 tot 15:00 uur.
            Het College van Kerkrentmeesters kan in bijzondere
             gevallen hiervan afwijken.”

Deze wijziging treedt in werking op 2 oktober 2019.

Aldus vastgesteld op 1 oktober 2019.
Namens de Protestantse gemeente te Heerhugowaard,
Het college van kerkrentmeesters:

P.W. Mol                                                        , voorzitter

H. Jonkvorst                                                   , secretarisZie voor het gewijgde reglement pagina:
ORGANISATIE > DOWNLOADS ORGANISATIE
terug