Zangdienst

Zangdienst
Zondag 17 november a.s. is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, Middenweg 168 te Heerhugowaard.
Aanvang van de dienst is 19.00 uur, 10 minuten voor die tijd beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Henco van Capelleveen uit Heerhugowaard.
Thema van de dienst is: 'Wees niet bezorgd'. 
Muzikale medewerking verleent Interkerkelijk koor 'Echo' uit Hoorn, o.l.v.  mevr. Karin Tonkes, pianist is dhr. Hein Conijn, organist is Diny Kotterer.

Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma tel.nr. 5717401 of naar Sienie v.d. Horn tel.nr. 5716179, wij halen u graag op.
U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen.

De volgende zangdienst is 22 december 2019. Ds. Sjaak Visser uit Zaandam is de voorganger.
Muzikale medewerking verleent Interkerkelijk koor 'Vergutas'  uit Heerhugowaard o.l.v. dhr. Johan Paul de Groot, pianist dhr. Edwin Hingelaar.

Hartelijke groet,
Werkgroep Zangdiensten
terug