Zondag 10 november 2019 Zondag 10 november 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. Alex van Ligten uit SneekOrganist/pianist:
Mw. Leni Brinkman
M.m.v.:Mw. Saskia Balder doventolk

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor MAF (Mission Aviation Fellowship). MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Als er een ramp geweest is, vliegt MAF alles wat nodig is naar het gebied. Bijvoorbeeld eten, dekens, tenten en communicatiemiddelen. MAF neemt ook bijbels mee in het vliegtuig. En voor de mensen die niet kunnen lezen, neemt ze luisterbijbels mee, die werken op zonne-energie

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Dorpskerken

In de kindernevendienst wordt iedere week gecollecteerd voor Mary’s meals

Mary's meals:

Volgende week zondag is de collecte van de diaconie in de jeugddienst voor Mary's meals.
Tijdens de dienst zult u een informatief filmpje zien en na de dienst is in een zaal gelegenheid om de indrukwekkende film van mary's meals Child 31 te zien.
Wij hebben dit jaar geen groot project maar we willen deze zondag de beweging  Mary's meals onder uw aandacht brengen. Deze zondag staan we éénmalig met fruit in de lobby. We hopen er te staan met : handperen, stoofperen, goudrenetten en handappels. Met het kopen van het fruit steunt u de kinderen die hierdoor het hele jaar één maaltijd op school krijgen. De volledige opbrengst gaat naar dat doel.

Namens de diaconie, Rob de Visser

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Dick Bender is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar , voor herstel van een CVA.
 Dhr. Tjitse Offinga verblijft in  expertisecentrum revalidatie en behandeling in Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH). Mevr. M. Sloot verblijft nu in Revalidatiecentrum Alkmaar. Jupiterstraat 10. 1829 CA Oudorp.

Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Zondag 17 nov. 2019 is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, Middenweg 168 te Heerhugowaard.
Aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Henco van Capelleveen uit Heerhugowaard.
Thema van de dienst is: ' Wees niet bezorgd '.
Muzikale medewerking wordt verleend Int.Kerk.koor ' Echo ' uit Hoorn, o.l.v. mw. Karin Tonkes, pianist is dhr. Hein Conijn, organist is mw. Diny Kotterer.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma telnr. 5717401 of naar Sienie v.d. Horn telnr. 5716179 ,wij halen u graag op.
 
de zangdienstcommissie.
 

ALGEMEEN
Vrijdag 15 november wordt er weer een maaltijd verzorgd in de Brink. De aanvang is 18.30 uur, inlooptijd vanaf 18.00 uur. U kunt zich voor de maaltijd opgeven op zondag 3 en 10 november, er liggen dan intekenlijsten in de koffiezaal. Zoals u van ons gewend bent vragen wij 5 euro voor de maaltijd, een drankje kost een euro, geld wat we over houden gaat naar een diaconaal goed doel. Wij gaan er weer alles aan doen om er een heel gezellige avond van te maken.
U bent van harte uitgenodigd, vriendelijk groet, de kookgroep.
 
terug