Zondag 15 december 2019 Zondag 15 december 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra
M.m.v.:De Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor het Werelddiaconaat – Een stabiel thuis voor kinderen. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk.
In de kindernevendienst  is er een collecte voor Mary’s  Meals

UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
AGENDA
Zondag 22 december is er een Kerstzangdienst in de Ontmoetingskerk.
Aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Sjaak Visser uit Zaandam. Thema van de dienst is: ' Geraakt door het licht van Kerst '.
Muzikale medewerking wordt verleend Interkerkelijk koor ' Vergutas ' , o.l.v. dhr. Johan Paul de Groot, pianist en organist zijn dhr. Edwin Hinfelaar en Johan Paul de Groot.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma telnr. 5717401 of naar Sienie v.d. Horn telnr. 5716179 ,wij halen u graag op.
de zangdienstcommissie.
Dinsdagavond, 17 december voert ECHO het Festival of Lessons and Carols uit! De avond begint om 20.30 uur, de kerk is open om 20.00 uur.
We gaan er weer een mooie sfeervolle avond van maken en hopen u te kunnen verwelkomen als ons publiek.
Kaarten á 10 euro per persoon zijn verkrijgbaar in de Brink, donateurs betalen 7,50. u kunt ook kaarten telefonisch bestellen bij Ineke de Boer 06 24134553 of 072 5  Inge Bordes   06 15607255
 
ALGEMEEN
Ook vandaag  staan er nog er  nog  kerststukjes klaar om weggebracht te worden
terug