Zondag 9 februari 2020 Zondag 9 februari 2020

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. C.T.Mataheru uit Hoorn

Organist/pianist:
Mw. Leni Brinkman
LIEDEREN EN LEZINGEN
aanvangslied
NLB 314: 1,2,3

kyrië
NLB 301K

glorialied
NLB 103: 1, 2, 5

1e schriftlezing
Exodus 4: 10 – 17  [lector] 

tussen de lezingen
NLB 119a: 1

2e schriftlezing
1 Thessalonicenzen 2: 1 – 16 (herziene Statenvertaling)

tussen de lezingen
NLB 119a: 2, 3

Evangelielezing
Mattheüs 9: 9 – 13 [lector]

voor de verkondiging
NLB 119a: 4

na de verkondiging
NLB 321: 1,2,3,4,5,6,7

kinderlied
NLB 935: 1,2,3

slotlied
NLB 315: 1,2,3

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor het Hospice Alkmaar. Het Hospice in Alkmaar is een gastvrij huis die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Doel van de hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven. Ongeneeslijk zieken kunnen hier als gast tot aan hun overlijden worden verzorgd.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Catechese en Educatie.
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Nel Pols is gevallen en heeft haar heup gebroken, ze is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar om geopereerd te worden.

AGENDA
Zangdienst
Vanavond is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen!
Voorganger is Ds. Jolien van Zelderen uit Broek op Langedijk,
muzikale medewerking verleend Oecumenische Zanggroep  Echo uit Heerhugowaard o.l .v. Dhr. Edwin de Ruijter, pianist Mw. Joke Tuinema.
Organist is Mw. Diny Kotterer.
Als u met vervoer zit wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma tel. nr: 5717401 of naar Sienie v. d. Horn tel. nr: 5716179.
De zangcommissie 

ALGEMEEN
Fancy Fair
Lieve mensen,
Het was weer een feestje de fancy fair van afgelopen zondag. Zoveel mensen die zich inzetten om er een geweldige happening van te maken. En het was een feest voor ons doel mary's meals. Samen met de opbrengst van de collecte hebben € 2064,30 opgehaald. Dat betekent dat we bijna 113 kinderen een jaar lang een voedzame maaltijd op school kunnen geven. Geweldig dat we zo samen mogen werken aan het koninkrijk van de Heer.
Ik wil u allen van harte danken voor deze geweldige zondag en dit geweldige resultaat.
Rob de Visser
terug