zondagsbrief 14 april 2019 zondagsbrief 14 april 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Dhr. Maarten Verbeek
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – Zending – Versterk de kerk in Pakistan. Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining​. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugdwerk Protestantse Kerk
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Joop Heere, en mevr. Margreet Heere verblijven beide in Westerhout. Hun adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01 en 102
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  een revalidatie centrum om verder te herstellen. Haar adres is: Molenweid Patrijzenlaan 311766 JT Wieringerwaard. Mevr. Guus Klercq heeft afgelopen week een dotterbehandeling in het ziekenhuis in Alkmaar ondergaan. Zij is weer thuis.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
Bloemengroet.
Met Pasen zijn we al jaren gewend een groet te brengen vanuit onze kerk aan mensen in de gevangenis. Ook dit jaar willen we dit gebaar weer maken.We willen ook weer een bloemetje brengen naar het Exodushuis in Alkmaar. In dit huis wonen ex-gedetineerden, die daar geholpen worden om weer op een goede manier terug te keren in de maatschappij.
Daarom vragen we u om op eerste Paasdag een bloemetje mee te nemen. Geen plantje aub, want die mogen de gevangenis niet in. Wij zetten emmers met water neer om ze bij binnenkomst in te doen. Verder zorgen wij van de diaconie samen met de werkgroep gevangenissen ervoor dat de bloemengroet op de juiste bestemming komt.
De diaconie
Op vrijdag 26 april is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Brink, deze maaltijd wordt zoals altijd verzorgd door de vaste kookgroep, we hopen ook weer op hulp van enkele jongeren uit de Keniagroep.
De inschrijflijsten liggen klaar in de Brink op 14 en 21 april. De maaltijd begint om 18.30 uur, u bent welkom vanaf 18.00 uur. Het goede doel hieraan verbonden is ook nu weer Samen voor Kenia. U bent van harte uitgenodigd om te komen eten.
Vriendelijke groet, de kookgroep.
THEMAMIDDAG LEVENSTESTAMENT
Op de website van de kerk vindt u onder OP ZONDAG>DOWNLOADS OP ZONDAG de presentaties die op 2 april jl. zijn gehouden. Taakgroep Communicatie
Afscheid op 12 mei
De voorbereiding van het afscheid van  ds. Jacqueline Geertse is in volle gang. We willen haar natuurlijk ook een mooi cadeau meegeven. Wilt u hieraan meedoen? U kunt uw bijdrage kwijt in een speciale bus die de komende zondagen bij de beide uitgangen van de kerk staat.
terug