zondagsbrief 10 maart 2019 zondagsbrief 10 maart 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Jacqueline Geertse

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra

M.m.v.:
De cantorij o.l.v. mw. Ali Gootjes .
Mw. Saskia Balder doventolk
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Voorjaarszending – Kerk zijn in woord en daad. Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.     

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Truus Harlaar is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij is daar geopereerd aan een gebroken been. Daarna zal zij naar een revalidatiecentrum gaan om verder te herstellen. Dhr. Piet Hemstede,  is ter observatie opgenomen in Geriant, zijn adres is: Titanialaan 15A 1702 AZ Heerhugowaard afd. 1 kamer 6
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
 Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
AGENDA
Zoals u al in de Op Weg hebt kunnen lezen starten we weer met de sobere maaltijden. Op deze manier kunnen we tijdens de veertigdagentijd iets aan het vasten doen. De maaltijden bestaan uit soep en brood. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze maaltijden. Er liggen intekenlijsten klaar in de Brink zodat u zich na de kerkdienst kunt aanmelden voor deelname aan deze maaltijden. De data zijn 14, 21 en 28  maart en 4 april. Er kunnen per keer 40 mensen deelnemen aan de maaltijden.

Op 17 maart is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. Niels Gillebaard uit de Rijp, het thema van de dienst is "Het leven vieren". Muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Gospelkoor Revival uit Zaandijk.o.l.v. dhr. Chris de Kroon. Organist: Ina Terpstra. Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma tel. 5717401 of Sienie van der Horn, tel. 5716179, wij halen u graag op.
De zangdienst commissie

Amnesty International vraagt uw aandacht na de dienst bij de uitgang en in De Brink voor Saoedische vrouwen die vanwege hun acties voor gelijke rechten gevangen zitten. Er zijn petitielijsten en kaarten die verstuurd kunnen worden.
 De diaconie heeft een aantal 40-dagenkalenders besteld. Als u geïnteresseerd bent, kunt u na de dienst een exemplaar ophalen in de consistoriekamer.
terug