Zondagsbrief 12 januari 2020 Zondagsbrief 12 januari 2020
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. Bart SantemaOrganist/pianist:
Mw. Leni Brinkman

COLLECTES
 De collecte voor de diaconie is voor de Voedselbank. De voedselbank is de liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel (dat op het punt staat om vernietigd te worden) en vraag (gezinnen die het voedsel nodig hebben) worden op deze manier bij elkaar gebracht. Om klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt Voedselbanken Nederland samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat een deel van de Nederlandse armen niet verhongeren, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Orgelfonds
In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Mary’s Meals
UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Nieuws van de Kookgroep
U heeft het al in de OP Weg kunnen lezen, we gaan weer voor u koken. OP vrijdag 17 januari aanstaande is er weer een maaltijd in de Brink. Wij willen er weer een heel gezellige avond van maken en gaan ons best doen lekker voor u te koken. U vind de inschrijfformulieren in de Brink, We hopen op veel gezellige gasten en rekenen dus op u. De opbrengst is ook dit keer weer voor het diaconale project Mary’s Meals.
De maaltijd begint zoals gewoonlijk om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. Van harte welkom.
OPROEP!!!!!!!!!!!!!!!
Op 2 februari 2020 is er weer een speciale dienst met daarna weer een fancy fair. De opbrengst van deze fancy fair is voor het project Mary’s meals. Op de fancy fair zal ook weer het rad van Avontuur draaien. Voor deze actie hebben wij nog presentjes nodig. Heeft U nog spullen die U ooit heeft gekregen en waarvan U denkt, best mooi maar dat wil ik wel aan een ander geven, dan kunnen wij dit graag gebruiken als prijs voor het rad van Avontuur. Bel ons dan of mail ons, telefoon 0725742391, mail robdevisser2009@hotmail.com
Zijn wij, Rob en Els, niet thuis dan kunt U de voicemail inspreken. Zodra wij dan weer beschikbaar zijn bellen wij U.
Rob, Els, Frouk

ALGEMEEN
Spaart u ook mee met Actie Kerkbalans 2020?
Heeft u al een spaarpotje gekregen? Ze zijn vorige week uitgedeeld. Deze spaarpotjes mogen mooi gekleurd / geverfd worden en daarna in elkaar gezet te worden. 
Dit gevouwen kerkje staat voor onze Kerk waarin u steentjes (geld), kunt verzamelen voor alle kerkelijke activiteiten in onze gemeente. 
Vul het kerkje door acties te bedenken (bv. de opbrengst van statiegeld flessen).
Is het spaarkerkje vol? Maak dit bedrag dan over naar de bankrekening van de kerk O.v.v. Actie Kerkbalans 2020 spaarpotje. (NL81 RABO 037 372 1749)
Alvast hartelijk dank, Annemarie Kat & Siem Pols

Voedselbank
Het product van de maand januari voor de voedselbank is: tandpasta.
terug