Zondagsbrief 13 oktober 2019 Zondagsbrief 13 oktober 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Ds. Bart Seelemeijer uit Heerhugowaard
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Wereldvoedseldag – Colombia. In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair Gemeente zijn.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Tjitse Offinga heeft afgelopen week een operatie ondergaan. Hij herstelt daarvan in het ziekenhuis in Alkmaar en begint daar aan zijn revalidatie.
Mevr. Tineke Demmers is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Behandelingen zijn gaande en de verwachting dat zij een paar dagen moet blijven. Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 

AGENDA
Vanavond om 19.00 uur is er een zgn. Preek van de Leek Dienst.
Mevr. Michelle Beqiri, netwerkcoördinator bij Nehemiazorg spreekt aan de hand van een bijbeltekst over wat haar beweegt in haar werk.
Na afloop kunt u nog napraten in de foyer met koffie en thee.
U bent van harte welkom!

Samen voor Kenia Film 2019
Afgelopen zomer zijn de jongeren van Samen voor Kenia op reis geweest en zij willen graag laten zien hoe dat is geweest. Er is een film gemaakt met de reisavonturen en natuurlijk met beeldmateriaal van het opknappen van de Nursing School.
Daarom nodigen we iedereen uit om naar ons filmisch reisverslag te komen kijken!
Zondag 20 oktober, tijdens de koffie na de dienst.

ALGEMEEN
Noodkreet vanuit de cantorij!
Binnenkort bestaat de baspartij van de cantorij nog maar uit één persoon. Vandaar deze noodkreet: KOM ONS HELPEN! Is het een bezwaar om elke week te komen en gebonden te zijn? Misschien is projectmatig meezingen dan wellicht een optie? Denk aan het zingen voor Kerst, Pasen, Pinksteren en de Gedachteniszondag.
Probeer het eens een paar keer en beslis dan. Natuurlijk zijn sopranen, alten en tenoren ook welkom. De cantorij zingt elke donderdagavond van 19.45 uur - 21.45 uur in een lege kerk, maar met een prachtige akoestiek.
Dus nogmaals: KOM ONS HELPEN a.u.b!
 
terug