Zondagsbrief 14 juli 2019 Zondagsbrief 14 juli 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Dhr. A. van Heusden uit Amsterdam
Organist/pianist: Dhr.  Bob Nuis
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderhulp helpt kinderen én jongeren tot 21 jaar die in armoede opgroeien. Kinderhulp vindt dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor een heleboel kinderen niet zo vanzelfsprekend. Ruim 300.000 kinderen in Nederland die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt hen door simpele dingen, zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop, mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd en jongerenwerk

UIT DE GEMEENTE
De heer T. Smit herstelt thuis goed van de heupoperatie. Hij moest die ruim een maand geleden ondergaan na een val van zijn fiets.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto’s gemaakt.
terug