Zondagsbrief 16 februari 2020 Zondagsbrief 16 februari 2020

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra
M.m.v.: Cantorij o.l.v. mw. Ali Gootjes
In deze dienst worden bevestigd of herbevestigd: Mw. Maartje Robijn,dhr. Alexander Obbink,dhr. Henk Jonkvorst.

LIEDEREN EN LEZINGEN
aanvangslied
NLB 280: 1,4,6 en 7
kyrië 301 k
glorialied
NLB 18: 1,15
schriftlezing
Exodus 2: 1-11
Na de lezing
NLB 322: 1,2,3
verkondiging

meditatieve muziek

na de verkondiging
Laat elk talent beschikbaar zijn.
bevestiging

kinderlied NLB 167: alle verzen
slotlied
NLB 970: 1,2,3,5
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Oeganda. Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren hout besparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken?
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel:Jeugd en jongerenwerk
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Joop Kouwen is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is weer thuis.
Mevr. Nel Pols is in het ziekenhuis in Alkmaar aan haar heup geopereerd. Zij is voor verder herstel en revalidatie naar Westerhout in Alkmaar overgebracht.  
Dhr. Dick Bender  Broek op Langedijk heeft een flink terugslag gekregen. Hij moet weer opnieuw oefenen en revalideren.
 AGENDA
Komende woensdag 19 februari is de tweede bijeenkomst van het leerhuis. ’s Morgens om 9.30 uur; ’s avonds om 20.00 uur in en van de zalen van de Brink.
ALGEMEEN
Helaas staan in de papieren liturgieën per abuis verkeerde coupletten bij lied 280. De goede coupletten zitten los in uw liturgie. Op het beeld staan wel de goede coupletten.
terug