zondagsbrief 17 maart 2019 zondagsbrief 17 maart 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat – Verlaat de gevangenis… en dan?  Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier ‘sleutels’: wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd en jongerenwerk

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Truus Harlaar is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en waarschijnlijk overgebracht naar een revalidatie centrum om verder te herstellen. Nadere gegevens volgen nog.
Dhr. Piet Hemstede is ter observatie opgenomen in Geriant. Zijn adres is: Titanialaan 15A 1702 AZ Heerhugowaard, afdeling 1, kamer 6.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar, afdeling Kastanjehof, Kamer 1.01
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Zoals u al hebt kunnen lezen, zijn we dit jaar weer gestart met de sobere maaltijden. Op deze manier kunnen we tijdens de veertigdagentijd iets aan het vasten doen. De maaltijden bestaan uit soep en brood. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Er liggen intekenlijsten klaar in de Brink, zodat u zich na de kerkdienst kunt aanmelden voor deelname aan deze maaltijden. De eerste maaltijd hebben we afgelopen donderdag 14 maart gehouden, er waren 13 personen, met inbegrip van de diakenen en de predikant. Het zou fijn zijn als er op de volgende data nog iets meer gasten zijn. De data zijn 21 en 28 maart en 4 april. Er kunnen per keer 40 mensen deelnemen aan de maaltijden.

Vanavond is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. Niels Gillebaard uit de Rijp, het thema van de dienst is "Het leven vieren". Muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Gospelkoor Revival uit Zaandijk, o.l.v. dhr. Chris de Kroon. Organist: Ina Terpstra.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma tel. 5717401 of Sienie van der Horn, tel. 5716179, wij halen u graag op.
De zangdienst commissie
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto’s gemaakt.


 
terug