zondagsbrief 18 augustus 2019 zondagsbrief 18 augustus 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Diny Kotterer

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.  De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan: 1060 jongeren worden bereikt via bijbelclubs en vakantiekampen 80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding 230 kinderen leren sociale vaardigheden 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Kindernevendienst.

UIT DE GEMEENTE
Geen berichten.
 
terug