Zondagsbrief 19 januari 2020 Zondagsbrief 19 januari 2020
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
  Bob NuisLIEDEREN EN LEZINGEN
aanvangslied
NLB 66:1,2

Glorialied
NLB 305: 1,2,3

1e schriftlezing
Jesaja: 62: 1-5

tussen de lezingen
NLB 176: 1,3,6

2e schriftlezing
Johannes 2: 1-11

voor de verkondiging
NLB 525: 1,2,3

na de verkondiging
NLB 791: 1,2,3,4,5,6

kinderlied
AWNI 18: 1,3.5 De bruiloft van Kana

slotlied
NLB 981:1,2,5

BEELD EN GELUID
Het is zover! Vanaf vandaag gaan we de beeldschermen in de kerk volop gebruiken voor het tonen van de orde van dienst. 
Voor ons allemaal is dit een nieuwe situatie en zoals met alles wat nieuw is, zullen we elkaar de tijd moeten gunnen om er aan te wennen. Dat gaat vást wel lukken!
Het is de bedoeling om geleidelijk aan het afdrukken van de liturgie af te bouwen, maar we zullen altijd papieren exemplaren nodig blijven hebben o.a. voor slechtzienden, voor de dienstdoende predikant, organist en voor de mensen thuis.
Natuurlijk kunt u altijd uw eigen liedboek blijven gebruiken en als u graag meeleest met de Bijbellezingen heeft u uw Bijbel nodig. Aan het begin van de dienst tonen we een dia met de liederen en de lezingen van de zondag en ook op deze Zondagsbrief zijn die afgedrukt.
We zijn benieuwd wat u er van vindt en horen graag van u. De taakgroep Vieren is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de presentatie. Zij bepaalt de richtlijnen en uitgangspunten wat wel en niet wenselijk is om te presenteren. Bij de leden van de taakgroep kunt u uw opmerkingen kwijt, maar ook bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
ook namens het Beamteam,
Nel Huibers-Kouwen
Coördinator Communicatie

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Present. Present zet zich in voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid, armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Stichting Present Heerhugowaard-Langedijk slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo organiseerde de stichting het afgelopen jaar een Midzomermaaltijd voor mensen met een krappe beurs; ook konden mensen die eenzaam zijn aanschuiven om van een heerlijke maaltijd te genieten met anderen. Tuin- en schilderklussen werden regelmatig gedaan. En ook was er het eetproject 'Eat Pray Love', intercultureel koken met jongeren van verschillende culturele achtergronden.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair werk
Kindernevendienst: Mary’s Meals

UIT DE GEMEENTE
A.s. dinsdag wordt mw. Tineke Demmers voor een operatie enkele dagen opgenomen in het Noordwestziekenhuis.
AGENDA
Leerhuis
Beide bijeenkomsten ’s ochtends en ’s avonds van het leerhuis gaan komende woensdag  22 januari  NIET door. Geef dit aan elkaar door.
Henco van Capelleveen
 

ALGEMEEN
Oproep!!!!!!!!!!!!!!!
Op 2 februari 2020 is er weer een speciale dienst met daarna weer een fancy fair. De opbrengst van deze fancy fair is voor het project Mary’s meals. Op de fancy fair zal ook weer het rad van Avontuur draaien. Voor deze actie hebben wij nog presentjes nodig. Heeft U nog spullen die U ooit heeft gekregen en waarvan U denkt, best mooi maar dat wil ik wel aan een ander geven, dan kunnen wij dit graag gebruiken als prijs voor het rad van Avontuur. Bel ons dan of mail ons Rob en Els, telefoon 0725742391 mail robdevisser2009@hotmail.com. Zijn wij Rob en Els niet thuis dan kunt U de voicemail inspreken. Zodra wij dan weer beschikbaar zijn bellen wij U.

Spaart u ook mee met Actie Kerkbalans 2020?
Heeft u al een spaarpotje gekregen? Ze zijn vorige week uitgedeeld. Deze spaarpotjes mogen mooi gekleurd / geverfd worden en daarna in elkaar gezet te worden. 
Dit gevouwen kerkje staat voor onze Kerk waarin u steentjes (geld), kunt verzamelen voor alle kerkelijke activiteiten in onze gemeente. 
Vul het kerkje door acties te bedenken (bv. de opbrengst van statiegeld flessen).
Is het spaarkerkje vol? Maak dit bedrag dan over naar de bankrekening van de kerk O.v.v. Actie Kerkbalans 2020 spaarpotje. (NL81 RABO 037 372 1749)
Alvast hartelijk dank, Annemarie Kat & Siem Pols
terug