Zondagsbrief 19 mei 2019 Zondagsbrief 19 mei 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. M. Braamse uit Alkmaar

Organist/pianist:
Mw. Jeannette Zuidema
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de kerst- of zomerattenties, en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd en jongerenwerk.

UIT DE GEMEENTE
Martha Nuis  is voor revalidatie opgenomen in Magentazorg - Revalidatie Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar.
Dhr. Joop Heere is  thuis, het thuis zijn op proef van Margreet is niet gegaan zoals zij hoopte. Nader overleg over een andere oplossing is gaande.  
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen . Mevr. Sep Groen is afgelopen week in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen. Daar zijn onderzoeken gaande.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Zangdienst
Zondag 26 mei is er een zangdienst, aanvang 19:00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Tineke van Lente uit Hoorn het thema van de dienst is "Waakzaamheid". Muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor "Columba"uit Broek op Langedijk o.l.v. Conny Kriek.
Heeft u geen vervoer? Dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, tel.nr: 5717401 of naar Sienie v.d. Horn tel.nr: 5716179.
U bent van harte uitgenodigd.
De zangdienstcommissie

Veiling Samen voor Kenia
Een gezellige avond met mooie koopjes, unieke objecten en diensten! Doe een mooi bod en steun het project. 
Elke zondag na de dienst kunt u de speciale kunstwerken van de Samen voor Kenia jongeren bewonderen. Deze unieke kunstwerken kunt u kopen tijden de veiling.
Kom ook! zaterdag 25 mei 20.00 uur in De Brink.

ALGEMEEN
Een samenvatting van de jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen ligt vandaag en volgende week bij beide uitgangen. Als u wilt, kunt u deze samenvatting meenemen. Bent u geïnteresseerd in de gedetailleerde toelichting op de cijfers dan kunt u dat melden bij de penningmeester.
U wordt in de gelegenheid gesteld om op de jaarrekeningen te reageren direct na de dienst van 26 mei a.s. in één van de zalen van De Brink.
terug