Zondagsbrief 22 september 2019 Zondagsbrief 22 september 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen en ds. Stefan Bernard van de EBG
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra
M.m.v.: De cantorij o.l.v. Mw. Coby Moens
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – Zending Midden-Oosten. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zo helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties.  Ondersteun deze kerken bij hun hulpverlening:
• voor €18 krijgt een gezin een maand lang babyvoeding
• voor €31 krijgt een zieke medicijnen
• voor €75 kan een gevlucht gezin tijdelijk een kamer huren
• voor €192 krijgt een Syrisch gezin een half jaar lang voedselpakketten
• een operatie in Syrië kost gemiddeld €382

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Vredeswerk. 

UIT DE GEMEENTE
 Mw. Marlies Schraa heeft donderdag de 19e september een oogoperatie ondergaan in het NoordWest ziekenhuis in Alkmaar. Dhr. en mevr. Binne en Tine de Groot zijn beide per 02 september verhuisd naar: Verzorgingshuis 't Rekerheem, Laan van Luxemburg 63, 1825TC te Alkmaar (verbeterd adres). Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
AGENDA
Pastorale Kring.
A.s. dinsdag 24 september komt de Pastorale Kring weer bij elkaar.
De kring begint om 14.00 uur en is dit keer bij de fam. Langelaar. 
Met ds. M. Braamse als inleider spreken we met elkaar over ‘de namen van God’.
 
terug