Zondagsbrief 24 maart 2019 Zondagsbrief 24 maart 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Ds. Jacqueline Geertse
Organist/pianist: Mw. Jeannette Zuidema

 
 
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – Kinderen in de knel – Stop kinderarbeid in India. In het droge landbouw-gebied Narsapur in India kunnen families maar nauwelijks rondkomen, 12.700 kinderen moeten er werken. De Indiase organisatie Sadhana wil dit gebied vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.  Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. 
De organisatie Sadhana wil o.a.: op 75 scholen kinderclubs oprichten, in 75 dorpen kinderrechtencomité’s oprichten en  285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes.      
Wat kan Sadhana doen met uw bijdrage? voor € 6 krijgt een volwassene een training in kinderrechten, voor € 13 kan Sadhana een kinderclub oprichten op een school en voor € 26,50 kan Sadhana een school betrekken bij de kinderrechtenweek.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Kindernevendienst


UIT DE GEMEENTE
Mevr. Truus Harlaar is overgegaan van het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum om verder te herstellen. Haar adres is: Molenweid, Patrijzenlaan 31, 1766 JT Wieringerwaard
Dhr. Piet Hemstede is ter observatie opgenomen in Geriant, zijn adres is: Titanialaan 15A, 1702 AZ Heerhugowaard, afd. 1 kamer 6
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren. Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar, afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
We hebben inmiddels twee sobere maaltijden gehouden, twee sfeervolle maaltijden met de tweede keer 24 gasten; heel  fijn dat er belangstelling voor is. Voor de komende twee maaltijden kunt u zich nog opgeven, die zijn op 28 maart en 4 april. De intekenlijsten liggen weer in de Brink, u bent van harte welkom.

Dinsdag 2 april organiseren we in de Brink een middag over het levens-testament. Notaris Vincent Kuijvenhoven zal ingaan op de vraag waarom een levenstestament belangrijk is en huisarts Dick Bink vertelt welke medische zaken je op kunt nemen in een levenstestament.
U hoeft zich niet op te geven, iedereen is van harte welkom. We beginnen om 14.30 uur en na de inleidingen is er volop ruimte om vragen te stellen.
Henco van Capelleveen

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto’s gemaakt.
terug