zondagsbrief 25 augustus 2019 zondagsbrief 25 augustus 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Leni Brinkman


Dienst van Schrift en Tafel

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken bij de bijdrage aan Noodhulp en de zomer- en kerstattenties. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk.

UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
In de Op Weg van september staat ds. Jacqueline Geertse per abuis nog bij de predikanten. Dit moet zijn:
ds. M. Braamse, interim-predikant. Voor de gegevens: zie de Op Weg van juli/augustus
terug